Vi erbjuder stödjande samtal i egenskap av diplomerad samtalsterapeut. Vi har kunskap inom stödjande, hjälpande- och MI-Samtal. 

Prata ut Sverige är en samtalstjänst där vi med fullständig sekretess och god empati lyssnar på dig och det du helt fritt önskar tala om. Det kan vara något som tynger eller oroar dig, eller om du bara tillfälligt behöver en social kontakt med en medmänniska.   

Även om vi har människor omkring oss, kan en utomstående vara enklare att tala med. Att prata ut med någon kan ha en helande effekt i sig, så du slipper bära på grubblerier och onödig oro.

Vi lever idag i ett individanpassat samhälle där många fostrats till att vara självständiga och klara sig själva, vilket kan bidra till att vi inte delar svårigheter med andra i lika hög grad längre, eller vi vill inte vara till besvär för andra.

Här kan du få möjlighet att pysa ut frustration eller tillfällig social svält. Vår målsättning är att förstå dig och det du upplever med empati, respekt, sekretess och tillsammans komma fram till vad du vill och kan göra, för att skapa en förändring för stunden eller i ditt liv.

Vi behöver ibland få ur oss tankar, sorg och besvikelse, så vi kan släppa och gå vidare. Är det rätt tillfälle ger vi dig gärna råd och stöd på vägen men endast om du själv önskar det. 

Prata ut arbetar med hjälpande samtal, som utgår från grundforskning inom samtalsmetodik. Syftet med samtalen är att de är korta, enkla och effektiva. Tillsammans kommer vi fram till vad du vill och vad du kan göra, för att nå dit du vill vara idag, eller lösa något som du upplever problematiskt.

Hjälpande samtal är passande när du som inringare upplever dig ha ett problem, som vi kommer lyssna in med respekt för dig, ditt bekymmer och ditt självbestämmande. Vi jobbar med en positiv systematisk problemlösning, där vi ser dina resurser och din potential.

Vårt mål är att under samtalet åstadkomma ett samarbete där du i slutändan själv vill och kommer försöka lösa det problem du upplever. 

Vi arbetar även med MI-Samtal, motiverande samtal. Det är en metod som utvecklades redan på 1980-talet av William R Miller och Stephan Rollnick.

De skrev den första läroboken på området 1991, "Motivational Interwieving - Preparing People to change addictive behaviour" eller på svenska, "Motiverande samtal - att hjälpa människor till förändring".

Bakom MI-metoden finns tusentals vetenskapliga studier. MI är dock en samtalsmetod och inte en terapeutisk metod. MI är ett klientcentrerat, empatiskt och målinriktat förhållningssätt inom kommunikation.

Målet med MI är att öka människans vilja till förändring, då en stark motivation med större sannolikhet leder till en mer varaktig beteendeförändring. 

Det finns evidens på att MI-metoden har god effekt på alkohol-och drogproblem, tobaksrökning, spelberoende, riskbeteenden vid HIV-infektion, ohälsosamma kostvanor och bristande motionsvanor samt bristande följsamhet till behandling. 

Det är rekommenderat att boka tid, antingen genom att kontakta oss via kontaktformuläret, eller boka en tid för att ringa ett samtal genom att klicka på den blå bokningsknappen längst till höger på sidan.

Finns även möjlighet att ringa spontant utan tidsbokning, dock med risk att det inte finns någon ledig som just då kan ta ditt samtal. 

 


 

 

 

 

 

Besökare totalt: