Blogg

Prata ut - Prata granskning och eftertanke

2020-03-22

Det vi alltid kan vara säkra på är att allting kommer förändras, så även denna ovissa tid med börsnedfall, permitteringar och covid 19. De flesta inklusive mig själv har kunnat se sina sedan längre tid hårt inarbetade besparingar försvinna med 20-30 %.

Verksamheter hos fler småföretag stannar upp, då efterfrågan dalar och fysiska möten omöjliggörs, samtidigt som media pumpar ut nyhetsinslag efter nyhetsinslag med aktuell status i corona virusets framfart, som brist på skyddsmaterial och sjukhuspersonal som tyngs ner på knä.

Fakta och information är nödvändig men inte hysterisk sensationsjournalistik. Skrämda och friska individer kan få för sig att åka till vårdcentraler och akutmottagningar för testning och istället bli smittade först då.

Det är viktigt att sila information från sociala medier och inte bli uppskrämda i onödan av diverse teorier och uttalanden. Karin Bojs, vetenskapsjournalist skriver idag i DN om att vi bör göra en snabb kontroll av experter från "experter", som gör uttalanden i TV eller annan media. Vi kan göra en snabb sökning i PubMed - en stor databas med forskning som publicerats i vetenskapliga medicinska tidskrifter, där det kan styrkas att experten verkligen publicerat forskning i ämnet.

Karin Bojs beskriver hur tidigare hotbilder sett mycket värre ut än vad det gör idag, med t ex SARS 2002/2003 som hade en mycket högre dödlighet på nästan 10 %. Ebola dödade nästan hälften av de som smittades. Fågelinfluensan som fanns runt världen år 2007 beräknades först ha en dödlighet på 60 %, som senare justerades ner till någonstans mellan 4-33%.

Svininfluensan H1N1 först upptäckt i Mexiko 2009 såg först ut att ha en dödlighet på omkring 6 % som sedan justerades ner och egentligen hade en dödlighet som vanlig säsongsinfluensa.

Det finns en profilskillnad mellan svininfluensa där betydligt yngre människor blev allvarligt sjuka och dog och det nya coronaviruset där risken blir högre ju äldre och ju fler bakomliggande sjukdomar individen hade före smittan.

Likaså ska rökare vara särskilt drabbade av corona. En studie baserad från Wuhan i Kina visade att dödligheten uppskattats vara 1,4 % av de smittade, vilket kan komma att justeras ner med mer kunskap, vilket skett vid tidigare pandemihot.

Vi påminns även om att forskare kan ha ett starkt egenintresse att få uppmärksamhet för sin forskning, då forskningsfinansiering är starkt konkurrensutsatt, som finns att läsa kring DN:s policy kring vetenskapsjournalistik. Därför är det alltid bra med kritisk granskning, eller en sökning på PubMed.

Andra fenomen som lätt uppkommer är när människor härmar varandra, utan att själva fundera varför. Toalettpappershamstring är ett sådant fenomen. Jag kunde själv för några dagar sedan endast köpa hushållspapper och frågade en kassörska, varför köper alla så mycket toalettpapper och fick istället till svar, 

"Det är mängder av nytt toalettpapper beställt och det är inget som kommer ta slut!". 

Ändå skapar troligen pappershamstringen en form av trygghet så klart.

 Beträffande kursen hos JM så hann vi bara gå halva kursen förra helgen tillsammans med många kloka och trevliga människor. Resterande kursdagar har ställts in till senare på grund av covid 19. Under tiden fortsätter jag att läsa min distansutbildning till diplomerad samtalsterapeut, där jag just nu studerar kommunikation vid olika relationer. Ett ämne ingen av hos slipper ifrån vare sig vi vill det eller inte.

Annars går det alltid att ringa in till Prata ut Sverige, dag- och kvällstid, om ni vill lätta på oro, där nya förslag på samtalstider nu syns här.

Det är alltid skönt att prata ut, att ventilera, lufta elementen så det inre åter igen kan släppa ut lite värme. Eller som Stevie Knicks uttrycker från en svunnen tid genom albumet, Rock A little från 1985, genom låten "Talk To Me!

 

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: