Blogg

Prata ut - Prata om integritet

2019-11-16

Integritet beskrivs av statens medicinsk-etiska råd. Själva ordet kommer från latin och betyder orörd, hel. Betydelsen av ordet är kopplat till värde och värdighet och definieras av rådet som varje människas oförytterliga egenvärde som person.

Begreppet kan delas upp i psykisk och fysisk integritet.

Den psykiska integriteten är knuten till en komplex samling av en individs samlade värderingar, föreställningar, åsikter, trosföreställningar, mentala liv och önskningar.

Den fysiska integriteten handlar om våra kroppar och rätten att värna om denna, utan otillåten kränkning. 

Personlig integritet betyder okränkbarhet och rätten att inte bli kränkt. Integriteten upphör inte heller då man själv inte förmår hävda den.

Hälso- och sjukvården har t ex sekretess och hanterar en mängd information som faller under denna. Den offentliga förvaltningen har tystnadsplikt.

Det innebär att de inte talar om andra människors privata förhållanden för dem som inte har med den aktuella situationen att göra. De ska inte lämna ut känsliga uppgifter om andra.

Något som direkt har hotats av den uråldriga offentlighetsprincipen, där mer samvetslösa individer tankar ner uppgifter om oss alla som sedan spikas upp och säljs synligt för vem som helst på Internet.

Det finns ingen affärsmoral eller något större samvete hos aktörer som säljer information om medmänniskor för att tjäna pengar. Samma aktörer tycks även sakna empati om vad integritet är för andra människor. 

Landet har även råkat ut för läckor hos myndigheter som blivit hackade såsom t ex transportstyrelsen för något år sedan, där körkortsregistret läckte ut även för dem med skyddad identitet.

Likaså blev Vårdguiden 1177 hackat så enkel tillgång gavs till 2,7 miljoner inspelade samtal från år 2013 och framåt som gick att nå bara med en webbläsare.

Personlig integritet handlar om att själv förfoga över information om den egna personen, rätten att få behålla vissa saker för sig själv.

Jag var på en företagskurs för en tid sedan, där kursledaren menade att det som säljs mest på Internet är att lägga upp just känslig information om oss själva, så vi får mer respons.

Samtidigt hyllas människor (ibland journalister) av journalister själva som just fläker ut sitt ibland mest känsliga och stundtals förnedrande privata liv i krönikor.

Vi är alla olika och kanske föds vi med olika grad av integritet. Vi kan nog ändå enas om att det är upp till var och en att ansvara och besluta om hur mycket vi vill lägga ut, så vi själva behåller det egna välmåendet.

Idag sänder även många live och vissa skriker ut sin väckta frustration kring den egna livserfarenheten, vars pågående sändning stärks av bekräftelsen det ger av kommentarer och uppmärksamhet på Internet.

Idag mår vissa av dem kanske bra med allt de lämnar ut till okända men om runt tio år kan individen ha utvecklats och blivit en annan människa med andra värderingar där individen inte längre vill att alla ska veta allt om just henne.

Prata ut Sverige fick ett samtal häromdagen där en ung man ringde in,

"Får jag prata om vad som helst".

Mannen som valt att vara anonym fick prata om vad han ville.

Prata ut Sverige håller sekretess (tystnadsplikt) och för varje samtal går 0,4 % av betalningen till etiska rådet.

Missa inte Prata ut Sveriges pröva-på-erbjudande!

Prata ut Sverige är en politisk- och religiöst obunden tjänsteförmedlare.

 

 

 

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: