Blogg

Prat om Integritet - vad är personlig Integritet?

2019-04-04

Nu ska vi prata om prat kring integritet och privatsfär på Internet. Problemet är att det inte finns så mycket prat kring integritet på nätet. Integritet avser rätten för varje människa att få sin egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för störande ingrepp. Rätten till integritet kan avse personlig integritet eller fysisk integritet.

De flesta lyfter idag uppgivet på axlarna och släpper ut en tung suck när de ser ännu en nystartad web-plats med utgivningstillstånd. Startad av någon man som i sin annars sysslolösa tillvaro roat sig med att leka med Sveriges befolkning, så att vem som helst kan bli upplyst om att just du har en eller flera betalningsanmärkningar, hur gammal du är, ditt personnummer, hur stort eller litet du bor, om du bor själv eller med någon annan, hur länge du bott i din bostad, om du är med, eller varit med i någon rättslig tvist. Om du äger en bil, vad det är för bil eller om du saknar bil.

De flesta är ense om att det råder Vilda västern på Internet. Det sista jag såg var att en Karl Sigfrid, moderat riksledamot år 2009, för ett decennium sedan föreslog en integritetsminister i samband med behovet av skydd på nätet.

Därefter läste jag vidare att partierna tydligen uppskattar den normaliserade uthängningskulturen på Internet, därför att den ger dem själv fördelar, när de ska kriga partierna emellan, eller kanske motarbeta någon privat antagonist. Därför hör vi ingen av dessa heller prata om problemet.

Om de beslutande organen – vår regering endast ser till sina egna behov blir de svårt att få till en förändring som motarbetar den medeltid som nu råder på Internet, där endast verktygen förändrats.

Skampålen på torget har bara bytts ut mot en glad och käck web-plats, som välkomnar folk och fä att köpa privat integritetskränkande information om vem som helst.

Ägarna till dessa sajter och bolag visar varken empati, samvete eller sympati för dina privata önskemål. De struntar fullkomligt i hur ditt liv annars varit, om de förstör ditt liv, eller om du inte önskar att alla ska titta in i dit hem genom deras beskrivningar och ibland bilder genom drönar kameror. De skiter fullkomligt i dig om du ursäktar min dåliga franska.

Har som barn bott ett par år på landet, ute på vischan, där alla kände alla, där alla visste allt om alla andra. Det var så skönt sedan när flyttlasset gick tillbaka till storstaden, där många är anonyma med varandra. Numera har tyvärr den frizonen rubbats av dessa nytillkomna hänsyns- och respektlösa ägares sajter, som växer upp som svampar på nätet. Byhålan ute på landet har nu expanderat så den geografiskt sträcker sig över hela Internet och således landet. Vi bor alla numera i en enda stor byhåla, där alla ska veta allt om alla och ingen blir fredad.

Lustigt nog har ägarna till dessa sajter ofta tagit bort både adress- och kontaktuppgifter till sig själva, samtidigt som de integritetskränkande hänger ut övriga Sveriges befolkning på sina web-platser helt utan hänsyn eller personlig förfrågan.

Dessvärre tror jag endast de klientel som rotar runt, om andras privata angelägenheter på dessa sajter mer hör till klungan på Darkweb, eller en och annan journalist som empatilöst gräver efter snaskiga detaljer kring någon de planerar att lägga ut på sin nätblaska och i sin tur hänga ut ännu mer.

Det måste dessutom vara en fördel för inbrottstjuvar att veta om en individ bor själv eller med andra och individens ålder, när de ska planera till vem de tänker bryta sig in hos. I mina trakter har fler inbrott skett i både min och grannfastigheterna.

Dessa sajter krattar gången för den typen av brottsliga besök. Likaså skänker dessa hänsynslösa sajter bort våra personnummer direkt i handen på den som sysslar med ID-stölder och ID-kapningar.

Varför gör inte vår regering något med detta, när så många av naturliga skäl känner sig kränkta och obekväma med den obehagliga situationen?

Funderar starkt på att starta en ideell förening mot dessa hänsynslösa sajter. Den skulle kunna heta, Min Rätt Till Integritet på Nätet – MRTIN. Syftet är att lobba för att begränsa, så att inte vem som helst utan granskning och kontroll får skaffa sig ett utgivningstillstånd, vars syfte är att hänga ut oss medborgare på Internet på någon plattform. Vidare att de som fått ett utgivningstillstånd ska ges strikta regler kring hur de behandlar personliga uppgifter om medborgarna.

Alla som är trötta på att bli uthängda, av suspekta bolag på nätet, som säljer ut vår privata information mestadels till snokande ohyfsade människor, får bli medlemmar.

Det huvudsakliga syftet är att värna om vår privata integritet. Ett ämne som eventuellt för vissa kan vara främmande idag i en alltmer narcissistisk nätvärld. Tror dock ändå merparten ligger utanför den gruppen. De syns bara inte lika mycket just för att de försöker hålla en normal integritet omkring sig.

Datainspektionen är idag överhopade med kränkta människor, som anmält Skam-påle-bolagen. Just för tillfället tycks Datainspektionen få så många klagomål, att de endast svarar med en förtryckt information i en bifogad pdf.fil som hänvisar till att de inget kan göra för att bolagen skaffat ett utgivningsbevis. Lite för slapphänt kan jag tycka.

Det är dock fritt fram att skicka en amälan till vår justitiekansler (JK), som är ensam åklagare för tryckfrihetsbrott och hanterar brott mot tryckfrihetslagen (TF 9 kap).

I tredje hand finns möjlighet att väcka enskilt åtal.

Föreningen -MRTIN skulle även kunna lista värsting-bolagen vars verksamhet handlar om att sälja ut vår privata information på Internet utan vår tillåtelse. Listningen kan styras efter graden av kränkning. Databasen, web-platsen som kränker privata individer mest hamnar högst upp på bottenlistan.

Privata personer ska frivilligt eller anonymt kunna berätta vilket av dessa skam-påle-bolag som kränkt någon mest och hur det skett.

Det skulle leda till att få skulle vilja annonsera på deras sajter, eller köpa information och således minska deras intäkter och  deras trafik av läsare, förutom möjligen bottenskrapet, som annars gärna gluttar in hos andra gömda bakom gardinen eller ståendes bakom husknuten flåsande i någon buske om natten.

Välkomna att höra av er!

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: